چوب های گرمسیری

چوب های گرمسیری

انواع چوب , تخته و الوار های گرمسیری الوار گرمسیری ممکن است به هر نوع چوب یا تخته که در جنگلهای بارانی گرمسیری و جنگلهای پهن برگ گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد می کند و در آن محدوده برداشت شود اشاره شود . نمونه های بارز که از اهمیت صنعتی در سراسر جهان برخوردار است: شامل ؛...
چوب‌زردها Chloroxylon swietenia  ساتینوود هند شرقی

چوب‌زردها Chloroxylon swietenia ساتینوود هند شرقی

ساتینوود هند شرقی ساتینوود هند شرقی چوب‌زردها (نام علمی: Chloroxylon) نام یک سرده از تیره سدابیان است. Chloroxylon swietenia ، سیتولوود سیلان یا چوب ساتوود شرقی هند ، یک چوب گرمسیری گرمسیری ، تنها گونه موجود در جنس Chloroxylon است. بومی جنوب هند ، سری لانکا و...
WhatsApp us