تولید کاغذ به قیمت گرفتن جان درختان

تولید کاغذ به قیمت گرفتن جان درختان درخت بلوط برای تولید هرتن کاغذ سالانه 18اصله درخت قطع می شود، درختانی که هر اصله اش سالانه kg 6 دی اکسید کربن را تبدیل به اکسیژن می کند. ساری شمال ایران درباره شهر ساری : ساری مرکز استان مازندران در شمال ایران، بزرگترین و پرجمعیت...
WhatsApp us