ناررا چوب ,  پادووک پاشو یا چوب پادوک برمه

ناررا چوب , پادووک پاشو یا چوب پادوک برمه

Pashu padauk ناررا چوب , پادووک پاشو یا چوب پادوک برمه Pterocarpus indicus در (معمولا به عنوان شناخته Amboyna چوب ، padauk مالایی ، پاپوآ گینه نو چوب بلسان بنفش ، فیلیپین چوب ماهون ، آندامان ماموت ، برمه چوب بلسان بنفش ، narra و آسانا در فیلیپین، angsana یا Pashu...
WhatsApp us