طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی

طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی

طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی طراحی و گیاهان زینتی طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی طراحی و ساخت دکوراسیون در سبک های اسلامی، ایرانی ، مراکشی طراحی و ساخت...

چوب چنار

چوب چنار  Platanus این تصاویر متعلق به چوب چنار است . چوب چنار بدلیل نقوش ملایم و رگه های پولکی شکل بسیار زیبا و از طرفداران خاص خود برخوردار است . بیشتر کسانی که به معماری سنتی ایران گرایش دارند ارزش این چوب بسیار زیبا و اصیل را می دانند . چنار : چوبي به رنگ سفيد...
WhatsApp us