سبک شناسی

سبک شناسی

سبک های مختلف در فن و هنر ایران  چرا سبک شناسی در طراحی دکوراسیون مهم است . ایا حتما باید مطابق سبک و عناصر شاخص یک سبک کار طراحی انجام شود یا اینکه میتوانیم تغیراتی نیز اعمال کنیم . تلفیق سبک ها با سبک سنتی ایرانی به چه صورت امکان پذیر است . چگونه سبک مورد علاقه مان...
دکوراسیون خانه به سبک سنتی ایرانی

دکوراسیون خانه به سبک سنتی ایرانی

دکوراسیون خانه به سبک سنتی ایرانی دکوراسیون سنتی از موارد مهمی که در روحیه آدم ها تاثیر می گذارد، محیط اطرافشان است. اینکه در طول روز چشم ما چه رنگ هایی را بیشتر می بیند و محیطی که در آن زندگی می کنیم به چه سبکی چیده شده باشد، اهمیت زیادی دارد. یکی از روش های چیدمان...
WhatsApp us