ابنیه روستائی سنگین

ابنیه روستائی سنگین

ابنیه روستائی سنگین این دسته شامل بناهای سنگی و گلی میشه. با وجود اینکه بناهای چوبی را میشه در طبقه خانه های سبک حساب کرد ولی چون ساختار قوی و محکم و تقریبا پایداری دارن و امکان جابجائی اونا اصلا وجود نداره ، بخاطر همین در این دسته قرار می گیرن. مصالح اصلی و عمده این...
WhatsApp us