جزیره ی آشپزخانه با سبک مینیمالیستی

جزیره ی آشپزخانه با سبک مینیمالیستی

جزیره ی آشپزخانه با سبک مینیمالیستی طراحی آشپزخانه ارگونومیک مناسب برای کاربران صندلی چرخدار و افراد مسن ما طرح هایمان را بر اساس شرایط کسی که می خواهد از این آشپزخانه استفاده کند ، باید طراحی کنیم . باتوجه به فرهنگ ، اقلیم و شرایط روز مثلا خانواده ای که جوان هستند و...
WhatsApp us