کاج بدون گره Radiata

کاج بدون گره Radiata

Radiata Pine Wood برترین در نوع خود ؛ کاج ترموو شده ایا میدانید :  چوب کاج از ایران تا سیبری ، اکراین ، فنلاند و منطقه اسکاندیناوی تا کانادا مانند مسیری سبز ادامه دارد .  هرچه بسمت قطب و مناطق اروپایی میروید به نژادی خاص و یکنواخت و مناسب برای صنعت ساختمان دست می...
WhatsApp us