کاج بدون گره Radiata

کاج بدون گره Radiata

Radiata Pine Wood

برترین در نوع خود ؛ کاج ترموو شده

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

ایا میدانید :  چوب کاج از ایران تا سیبری ، اکراین ، فنلاند و منطقه اسکاندیناوی تا کانادا مانند مسیری سبز ادامه دارد .  هرچه بسمت قطب و مناطق اروپایی میروید به نژادی خاص و یکنواخت و مناسب برای صنعت ساختمان دست می یابید .

بهترین چوب متعلق به فنلاند است که چوبی سفید و گره هایی مثل فندق دارد . متاسفانه این چوب از سال 77 دیگر وارد ایران نشد . و امروز به لطف شرکت های وارد کننده از فنلاند چوب کاج فنلاندی با سند اصل بودن را در ایران داریم .

انجمن ترموود جهانی : فنلاند یکی از پیشرفته ترین تکنولوژیهای اصلاح چوب را در اختیار دارد بطوری که میتوان ادعا کرد چوب اصل فنلاندی هیچ گاه کج نمیکند ، ترک نمیخورد و دربرابر رطوبت بیش از 90% مقاوم است . البته به شرط اینکه مطابق استانداردهای مصوب این انجمن کار را به دست کارشناسان ماهر و باتجربه بسپارید .

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

سقف تیرچه و الوار چوب کاج , لمبه

سقف تیرچه و الوار چوب کاج , لمبه

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

 

کاج ترموود بدون گره

کاج ترموود بدون گره

 

منابع :   ترموود ایران زمین