کاخ سلیمانیه کرج و نقاشی دوره قاجار

کاخ سلیمانیه کرج و نقاشی دوره قاجار

کاخ سلیمانیه کرج و نقاشی دوره قاجار در کرج Qajar painting معماری و هنر ایران زمین درهای کاخ سلیمانیه به روی مردم باز شد تماشای موزه نقاشیهای دوره قاجار را از دست ندهید کاخ سلیمانیه کرج سلیمانیه کرج و نقاشی دوره قاجار در کرج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۳ – ۰۹:۴۲...
WhatsApp us