همه چیز درباره درخت زبان گنجشک و کاربردهای چوب آن

همه چیز درباره درخت زبان گنجشک و کاربردهای چوب آن

همه چیز درباره درخت زبان گنجشک و کاربردهای چوب آن معرفی چوب درخت زبان گنجشک درخت زبان گنجشک که درختی برگ ریز است به خانواده زیتون تیره‌ ای از نعناسانان تعلق دارد. 45 تا 65 گونه درخت زبان گنجشک وجود دارد که در مناطق شمالی اروپا، آسیا و آمریکای شمالی یافت می شود. عکس...
چوب اش ( زبان گنجشک )

چوب اش ( زبان گنجشک )

چوب اش  (  Ash Tree Wood ) (زبان گنجشک) طبقه بندی علمیفرمانرو: گیاهانبخش: Magnoliophyta  ( دو لپه ای ها ) کلاس: دولپهایهاسفارش: نعناسانانخانواده: تیره زیتونجنس: زبان گنجشک چوب اش امریکایی زبان گنجشگ ، ون (نام علمی: Fraxinus) سرده‌ای از درختان گلدار...
WhatsApp us