کاتالوگ ام دی اف آرین سینا

هدف از این صفحه معرفی یکی از محصولات مورد استفاده در مجموعه فن و هنر است

ما بیشتر ام دی اف با روکش طبیعی چوب خالص کار میکنیم و در مواقعی که مشتریانم اعلام کنند که ام دی اف رنگی یا طرح چوب میخواهند به شرکت آرین سینا متوسل می شویم .

نمونه ، کاتالوگ و سمپل رنگ بندي هاي ام دي اف MDF  و پنل های چوبی
نمونه ، کاتالوگ و سمپل رنگ بندي هاي ام دي اف MDF و پنل های چوبی

نام خدا آرين سعيد ، گروه صنعتي ، براي سرمايه گذاري در اهداف توليدي ، تجاري و خدماتي ؛ بنيانگذاران گروه صــنعتي آرين ســعيد به منظور ســرمايه گذاري در واحدهاي توليدي ، تجاري و خدماتي دور هم گرد آمده اند و خانواده اي عظيم تشكيل دادند اين گروه صنعتي اهداف و راهبردهاي خود را در توليد محصولات پتروشيميائي و سلولزي ، مجتمعهاي تجاري و اقتصادي و خدمات بازرگاني و مهندسي متمركز نموده است كارخانجات توليدي محصـولات پتروشـيميائي در دو واحد توليد فرمالين و مشتقات آن و رزينهاي صنعتي در استانهاي مازندران و قزوين در ســطح ملي مشــغول فعاليت ميباشــند ، كه با راه اندازي طرح توســعه اســتان گيلان ، بالاترين ظرفيت توليد در داخل كشور و خاورميانه در اختيار اين گروه قرار ميگيرد توليدات سـلولزي در بخشـهاي توليد نهال و درختان صـنعتي ، MDF خام ، MDF سفيد روكش شده و MDF رنگی و طرح دار در حد نياز كشـور و با طرحهاي توســعهاي بمنظور عرضــه كلان در داخل و همچنين صـادرات به كشــورهاي همسايه و خاورميانه جريان دارد احداث مجتمعهاي ساختماني تجاري و اقتصادي در سنوات اخير در اين گروه آغاز گرديده و انتظار ميرود كه با همكاري مشـاوران و پيمانكاران ايراني و خارجي ، طرحهاي بي نظير با اسـتعانت از فرهنگ ايراني و با تكنولوژي روز ، به سبك ساختمانهاي قرن اخير توسعه قابل ملاحظه اي يابد اولين مجتمع همايشي و نمايشگاهي در استان مازندران در جريان احداث ميباشد كه در سالهاي نزديك به بهره برداري خواهد رسيد خدمات مديريت پروژه هاي صــنعتي ، ســاختماني و همچنين خدمات مهندســي مربوطه در قالب مشــاوره صــنعتي و ساختماني از ديگر فعاليتهاي اين گروه ميباشد همچنين امور تجاري بمنظور عرضه محصولات مشابه ، تكميلي و جايگزين در شرح فعاليت اين گروه تثبيت شده است هيات مديره گروه صنعتي آرين سعيد سهامي خاص

منبع : وب سایت آرین سینا

WhatsApp us