اخبار بهروز وثوقی ؛ عکس و تصویر بهروز وثوقی در جشنواره فیلم فجر

اخبار بهروز وثوقی ؛ عکس و تصویر بهروز وثوقی در جشنواره فیلم فجر

عکس تصویر بهروز وثوقی در جشنواره فیلم فجر کامبیز دیرباز در نشست خبری فیلم «خروج» پیراهنی پوشیده بود که تصویر بهروز وثوقی روی آن به چشم می‌خورد عکس بهروز وثوقی بر روی پیراهن کامبیز دیربازعکس بهروز وثوقی بر روی پیراهن کامبیز دیرباز عکس بهروز وثوقی بر روی پیراهن کامبیز...
WhatsApp us