چوب کمپاس

چوب کمپاس

کمپاس ( Kempas ) درباره انواع چوب نام مشترک (ها): Kempas – گیلاس اندونزی Kempas ( Koompassia malaccensis Maing. سابق Benth، خانواده Leguminosa، زیر تیره Caesalpiniaceae ) نام kempas در مهم ترین مناطق کشاورزی، یعنی مالزی، اندونزی و استفاده ساراواک تمرکز می کنند....
WhatsApp us