کتاب : قصه گویی تصویری و روایت تصویر ( با موضوع کارتونیست )

کتاب : قصه گویی تصویری و روایت تصویر ( با موضوع کارتونیست )

 گرافیک و داستان گویی ، ویژوال روایت به معنای روایت تصویری کمیک مصور ، کارتونیست ، کارتون ، نقاشی ، انیمیشن اثر : کاریکاتوریست آمریکایی ویل آیزنر eisenr , will         چاپ به زبان فارسی : سال 1390 – 142 صفحه درباره این...
WhatsApp us