ساخت کانکس برای زلزله زدگان

ساخت کانکس برای زلزله زدگان

ساخت کانکس برای زلزله زدگان

گروه فن و هنر ایران زمین به سفارشی یکی از خیرین اقدام به ساخت یک کانکس چوب و فلز کرد . در همین راستا تقاضا داریم هر کسی که میتواند کمک کند چه از نظر مالی ، چه از نظر بدنی ، چه از نظر مصالح مانند آهن ، چوب ، ورق ، کناف ، ایرانیت ، مصالح مانند ماسه بتن و… در این امر مارا یاری دهند .

ساخت یک کانکس کوچک میتواند خانواده ای را نجات دهد . کانکس ها بدلیل ارتفاع بالاتری که نسبت به سطح زمین دارند ، از ورود جانوران موزی مانند مار و عقرب و.. به محل زندگی این افراد جلو گیری میکند . اگر باران ببارد ، آب زیر پای این افراد راه نمی افتد .

ساخت کانکس ، کمک به مردم زلزله زده

ساخت کانکس ، کمک به مردم زلزله زده