ضمانت مادام العمر محصولات سفارشی ساز

درود بر شما

ضمانت مادام العمر محصولات سفارشی ساز

صنایع چوب و هنر ایران زمین در راستای ارائه خدمات و محصولات سفارشی، گزینه ضمانت مادام العمر را برای محصولات خود قرارداد. این محصول شامل خدمات زیر است :

1. نظارت و مشاوره در طراحی و انتخاب متریال

2. ساخت

3. رنگ و پوشش

4. نگهداری

گارانتی Life Time

گارانتی Life Time

Lifetime Warranty

ضمانت٬ ضمانت مادام العمر٬ ضمانت نامه٬

اگر شنیده باشید باید بدانید معنای گارانتی Life Time تا ابد و یا تا وقتی زنده هستید نیست. و بهتر است که بدانید گارانتی Life Time در کشورهای مختلف معانی مختلفی هم می‌گیرد. هرشرکتی هم بسته به سیاست‌های کاری خودش ازواژه‌ی Life Time بهره‌برداری می‌کند، به طور مثال شرکت Cisco که محصولات خودش را تحت عنوان گارانتی مادام العمر می فروشد خود را موظف به گارانتی آن محصول تا ۵ سال بعد از توقف تولید آن محصول می‌داند و یاشرکت HP برای محصولات مرتبط با شبکه ( NETWORK ) ، گارانتی مادام العمر را اینگونه تعریف کرده است: تا زمانی که حتی یک نفر در دنیا از آن محصول استفاده کند.