گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

( از اسفند تا فروردین 1395 )

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

نمونه کار٬ نمونه کار دکوراسیون٬ نمونه کار دکوراسیون داخلی٬

سری شماره یک

روکش چوب

روکش چوب طبیعی ( خمکاری ) روی قاب تونیک ابزار خورده

روکش چوب طبیعی ( خمکاری ) روی قاب تونیک ابزار خورده

روکش چوب طبیعی ( خمکاری ) روی قاب تونیک ابزار خورده

چوب فینگر جوینت راش ، بلوط و غیره ( انواع چوب بصورت سفارشی )

چوب فینگر جوینت راش ، بلوط و غیره ( انواع چوب بصورت سفارشی )

پنجره گره سازی اسلیمی

پنجره گره سازی اسلیمی

بوفه کف تمام چوب راش

بوفه کف تمام چوب راش

ساخت بدنه بوفه تمام چوب راش

ساخت بدنه بوفه تمام چوب راش

 

چوب خریداری بابت پروژه جناب کشاورز

چوب راش سوپر گرجستان

خشک کردن چوب بوفه ویترین جناب کشاورزی

خشک کردن چوب بوفه ویترین جناب کشاورزی

تخت سنتی

تخت سنتی

زیر تلویزیونی خانم بیگی تمام چوب بلوط

زیر تلویزیونی خانم بیگی تمام چوب بلوط

تخت سنتی سفارش خانم حسینی منطقه سعادت اباد

تخت سنتی سفارش خانم حسینی منطقه سعادت اباد

زیرتلویزیونی

زیرتلویزیونی

زیر تلویزیونی خانم بیگی تمام چوب بلوط

زیر تلویزیونی خانم بیگی تمام چوب بلوط

کنسول چوب بلوط

کنسول چوب بلوط

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی و میز جلو مبلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مبل و صندلی به سفارش مشتری

مدل کنسول چوبی

مدل کنسول چوبی

میز نهارخوری پایه کاجی

میز نهارخوری پایه کاجی

صفحه کابینت تمام چوب راش

صفحه کابینت تمام چوب راش

صفحه کابینت تمام چوب راش فینگر جوینت

صفحه کابینت تمام چوب راش فینگر جوینت

درب چوبی قدیمی

درب چوبی قدیمی

پنجره گره چینی شمسه ریز چوبی با شیشه های رنگی

پنجره گره چینی شمسه ریز چوبی با شیشه های رنگی

پنجره گره چینی شمسه ریز چوبی با شیشه های رنگی

درب و پنجره گره چینی شمسه ریز چوبی با شیشه های رنگی

طرح گره چینی

طرح گره چینی

تخت سنتی مشبک جهت رستوران سنتی

تخت سنتی مشبک جهت رستوران سنتی

تخت سنتی مشبک جهت رستوران سنتی

تخت سنتی مشبک جهت رستوران سنتی

درب گره چینی و پنجره

درب گره چینی و پنجره

مبل تمام منبت

مبل تمام منبت

میز جلو میزی مبل تمام منبت

میز جلو میزی مبل تمام منبت

میز جلو میزی مبل تمام منبت

میز جلو میزی مبل تمام منبت

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

photo_2016-02-28_10-31-22

روکش چوب طبیعی

روکش چوب طبیعی

نمایی از جاکفشی در کارگاه نجاری

نمایی از جاکفشی در کارگاه نجاری

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

photo_2016-03-14_17-47-19

چوب راش

چوب راش

چوب راش

چوب راش

چوب راش

چوب راش

درب دو قاب تمام چوب با طراحی جناقی بر روی قاب تونیک

درب دو قاب تمام چوب با طراحی جناقی بر روی قاب تونیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

دکوراسیون منزل مهندس حمیدی بوفه و ویترین , جاکفشی و پارتیشن کلاسیک

پارتیشن در حال رنگکاری در کارگاه فن و هنر

پارتیشن در حال رنگکاری در کارگاه فن و هنر

 

ویترین تمام چوب راش

ویترین تمام چوب راش

(بیشتر…)

Old style classic rustic decoration

rustic

gallery

Design, manufacture and sale of rustic wood
Become the largest manufacturer of boards , timber , logs , bark , branches , logs, boards made ​​of hardwood logs of Mazandaran .


طراحی ، ساخت ، فروش چوب روستایی 
بزرگترین کارخانه تبدیل تخته ، الوار ، تنه درخت ، پوست درخت ، شاخه ، کنده درخت ، صفحات ساخته شده از تنه های چوب جنگلی مازندران 

چهار اتاق خواب و سرویس خواب  مدل متفاوت به سبک روستیک چوبی با سایر تزئینات مانند تخت خواب چوب روستیک ، ملحفه بالشت و پرده

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

rustic art wood decor pdf

دکوراسیون چوبی به سبک روستیک

 

سرویس خواب چوبی دکوراسیون اتاق خواب فن و هنر لوکس جدید 2015 (1)

سرویس خواب چوبی دکوراسیون اتاق خواب فن و هنر لوکس جدید 2015 (1)

سرویس خواب چوبی فن و هنر لوکس جدید 2015 (1)

سرویس خواب چوبی فن و هنر لوکس جسرویس خواب چوبی فن و هنر لوکس جدید 2015 (1)دید 2015 (1)

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

قفل چفت کلون گل میخ دستگیره یراق الات قدیمی ، ساخت درب و پنجره قدیمی گره چینی ارسی سازی

گره چینی

گره چینی و گره سازی

استاد شهرام یوسفی

استاد شهرام یوسفی کارگاه دکوراسیون و هنر

منبت کاری

منبت کاری کارگاه دکوراسیون و هنر

نمای کارگاه صنایع چوب و درودگری

نمای کارگاه صنایع چوب و درودگری کارگاه دکوراسیون و هنر

کارگاه دکوراسیون و هنر

گیره و پیچ دستی کردن چوبها کارگاه دکوراسیون و هنر

کانتر فروشگاه

کانتر فروشگاه

شهرک صنعتی درودگران و مبلسازان تهران

سایت درودگران

رنگ در دکوراسیون داخلی منزل

رنگ در دکوراسیون داخلی منزل

روکش ریشه درخت

قیمت انواع چوب ایرانی و خارجی تخته تراورس الوار روکش و فراورده های چوبی

لمبه چوب روسی

قیمت انواع چوب ایرانی و خارجی تخته تراورس الوار روکش و فراورده های چوبی قیمت انواع چوب ایرانی و خارجی تخته تراورس الوار روکش و فراورده های چوبی

قیمت چوب و تخته در سایت درودگران

قیمت چوب و تخته در سایت درودگران

، آموزش طراحی و ساخت انواع دکوراسیون خارجی – آلاچیق های چوب و فلز

، آموزش طراحی و ساخت انواع دکوراسیون خارجی –
آلاچیق های چوب و فلز

کنسول تمام چوب قدیمی

هنر سنتی ایران زمین

عکس قدیمی درب در روستای ابیانه

زندگی روستایی و معماری سنتی و بومی ایران زمین

 

منبع وبسایت صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین

 

گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس گروه فن و هنر ایران زمین

طراحی و ساخت کتابخانه رولتاپ ایتالیایی

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

میز تحریر کلاسیک رول تاپ ایتالیایی , دکوراسیون چوب بلوط

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

میز تحریر کلاسیک رول تاپ ایتالیایی , دکوراسیون چوب بلوط

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

میز تحریر کلاسیک رول تاپ ایتالیایی , دکوراسیون چوب بلوط

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

میز تحریر کلاسیک رول تاپ ایتالیایی , دکوراسیون چوب بلوط

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

میز تحریر کلاسیک رول تاپ ایتالیایی , دکوراسیون چوب بلوط

ساخت درب و پنجره سنتی

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

درب و پنجره چوب راش , چهارچوب , قیمت درب و پنجره چوبی , پنجره چوبی قدیمی , پنجره چوبی مدرن

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

درب و پنجره چوب راش , چهارچوب , قیمت درب و پنجره چوبی , پنجره چوبی قدیمی , پنجره چوبی مدرن

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

درب و پنجره چوب راش , چهارچوب , قیمت درب و پنجره چوبی , پنجره چوبی قدیمی , پنجره چوبی مدرن

ساخت درب و دکوراسیون منزل , میز تحریر کلاسیک , نمونه کار دکوراسیون چوبی

درب و پنجره چوب راش , چهارچوب , قیمت درب و پنجره چوبی , پنجره چوبی قدیمی , پنجره چوبی مدرن

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 205

درب کارگاه فن و هنر

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 204

تابلو کارگاه فن و هنر ایران زمین – کوبیسم چوبی

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 203

کارگاه چوبری ، فروش انواع تخته ایرانی و خارجی

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 202

سندبلاست و برجسته نمودن نقوش چوب

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 201

چوب کاج روسی

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 200

چوب کاج نراد روسی

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 199

برش تخته و الوار با اره فلکه

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 198

اجرای دکوراسیون چوبی در کارگاه و کارخانه چوبری فن و هنر ایران زمین

DSC02523 صنایع چوب و هنر ایران زمین 197

چوب گردو

گالری عکس دکوراسیون کارگاه درودگری

سینی چوبی ، گالری عکس و تصاویر کارگاه دکوراسیون و هنر ایران زمین

جهت مشاهده تصاویر بیشتر و نمونه کارها و تصاویر این گروه بر روی گالری عکس کلیک کنید .

گالری عکس صنایع چوب و هنر ایران زمین

گالری عکس سایت

گالری عکس و تصاویر گالری عکس و تصاویر  گالری عکس و تصاویر  گالری عکس و تصاویر  گالری عکس و تصاویر

اخبار صنایع ، صنایع چوب ، هنر ، دکوراسیون ، طراحی ، درودگری ، چوب و.. 
در بخش تبلیغات و آگهی گروه های صنعتی نمونه و ماهر معرفی میگردند  

وبسایت خبر و اطلاعات صنایع چوب و هنر ایران زمین برای دانلود کلیک کنید


صنایع چوب و هنر ایران زمین

گالری عکس ، تصاویر دکوراسیون چوبی ، عکس هایی از سایت درودگران و سازه های چوبی