معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران

معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران

نورگیرهای گره چینی معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران دانلود فایل PDF : PDF DOWNLOAD GEREH WOOD   معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران (نوع: PDF حجم: 1897KB) منابع: رشد آموزش هنر 1386 شماره 12 مطالعات هنر > هنرهای کاربردی > معماری...
درب گره چینی

درب گره چینی

درب گره چینی درب گره چینی ساخته شده توسط گروه فن و هنر ایران زمین ساخت گره چینی با چوب ، شمسه 8 البته این درب بدلیل قیمت پایین ، اجازه کار بیشتر بر روی آن را به ما نمی داد و به نوعی میتوان گفت این یک کار درجه سه محسوب میشود . ساخت درب و پنجره گره چینی گروه فن و هنر...
WhatsApp us