معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران

معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران

نورگیرهای گره چینی
معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران

دانلود فایل PDF : PDF DOWNLOAD GEREH WOOD

 

گرهچینی

طراحی و ساخت ، تولید گرهچینی ، گره چینی با چوب ، دکوراسیون چوبی سنتی ، اسلیمی ، نقاشی خط با چوب

معرفی نورگیرهای گره چینی در معماری سنتی ایران (نوع: PDF حجم: 1897KB)
منابع:
رشد آموزش هنر 1386 شماره 12

مطالعات هنر > هنرهای کاربردی > معماری کاربردی > ایران و اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرداوری گروه فن و هنر سنتی ایران زمین 

منبع : http://www.ensani.ir/fa/content/4640/default.aspx

درب گره چینی

درب گره چینی

درب گره چینی

درب گره چینی ساخته شده توسط گروه فن و هنر ایران زمین

ساخت گره چینی با چوب ، شمسه 8

البته این درب بدلیل قیمت پایین ، اجازه کار بیشتر بر روی آن را به ما نمی داد و به نوعی میتوان گفت این یک کار درجه سه محسوب میشود .

گروه فن و هنر ایران زمین با سابقه ای بیش از 50 سال درودگری سنتی به کار ساخت درب و پنجره های ارسی ، گره چینی ، درب های قدیمی ، درب منبت کاری شده ، درب چوبی قدیمی قاب و شیشه ، و.. مشغول میباشیم .

ساخت درب گره چینی  ، پنجره ارسی ( بالا رونده ) ، درب قدیمی ، دکوراسیون چوبی ، هنرهای چوبی ، هنر سنتی

کارگاه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس گره چینی

WWW.ASHWOOD.IR

 

WhatsApp us