گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

کاغذ کادو با طرح خطاطی قدیمی و پیدا نمودن رنگ شبیه اون تکنیک راحت برای تزئین این گنجه است. برای ایجاد ظاهری قدیمی همه گنجه جلاکاری میشه.

در اینجا از کاغذ کادو استفاده شده ، اما می تونین خطاطی های زیراکس  شده از کتاب ها یا اسناد قدیمی  خوشنویسی استفاده کنین.

گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

اگر که رنگ روی کاغذ خیلی خوب با طرح خطاطی هماهنگ باشه ، فک می کنین  که طرح خطاطی از اول بر روی کاغذ بوده .  در اول گنجه به وسیله  جلای اکریلیک  شفاف ، جلا کاری میشه تا پرداخت یکدستی را به وجود بیاره. بعد  جلای  قدمت  دهنده  برای  به وجود آوردن نمایی  قدیمی  به کار میره.  جلای استفاده شده برای قدمت دادن کار، جلایی  شفاف شبیه  قبلیه  که  با  ترکیب  اکریلیک  قهوه ای خام و اخرای زرد ملایم میشه.

گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

از این  ماده می تونین  به  اندازه لازم  بسته  به قدمت و چرکی بودنی که مورد نظر شماست در سطح کار  بکار ببرین . در صورت لزوم ، با روکش های زیادتری به سیری رنگ خود اضافه کنین.

گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

این میز تحریر هم  با استفاده  از کاغذ کادویی  با  طرح خوشنویسی  و گل  مانند  گنجه کشویی  تزئین شده . رنگ  روی  کار کمی روشن تره تا تضاد به وجود بیاره .

گنجه کشوی خطاطی شده

گنجه کشوی خطاطی شده

WhatsApp us