چوب ترموود دک

از چوب ترمو به جهت کف، دیوار و سقف کاذب در نمای خارجی ساختمان و نمای داخلی استفاده های زیادی می‌شود.

نوع خاصی از چوب ترمو معروف به دک وجود دارد که در کف استفاده می‌شود، این کفپوش جهت جلوگیری از لیز خوردن کاربر شیار شیار می‌شود.

چوب ترمووود ضخامت 16 میل با ابزار دک، کفپوش ترمووود
چوب ترمووود ضخامت 16 میل با ابزار دک، کفپوش ترمووود
چوب ترمووود مخصوص کف
چوب ترمووود مخصوص کف
چوب ترمو وود مخصوص کف
چوب ترمو وود مخصوص کف

مطالب مرتبط با موضوع چوب ترمووود :

WhatsApp us