پروژه رستوران سنتی ( دکوراسیون سنتی )

Traditional Persian restaurants

هنرکده فن و هنر

صنایع چوب , شیشه , فلز و رنگ ایران زمین

هنر سنتی ایران زمین , معماری ایرانی

دکوراسیون سفره خانه٬ سفره خانه٬ سفره خانه سنتی٬ میز و صندلی رستوران٬ رستوران سنتی٬ دکوراسیون رستوران سنتی٬ دکوراسیون رستوران ایتالیایی٬ دکوراسیون رستوران٬ درب رستوران٬ پنجره چوبی سنتی٬ پنجره ارسی٬ پنجره چوبی٬ پنجره چوبی تزیینی٬ پنجره چوبی سنتی٬ پنجره رنگی٬ پنجره شیشه رنگی

عکس دکوراسیون داخلی سفره خانه سنتی

طراحی قهوه خانه سنتی

دکور قهوه خانه

نمای رستوران و سفره خانه عمارت

سفارش مهندس احسانی تهران , لواسان , افجه سال 1395 – 2016

طراحی و ساخت دکوراسیون سنتی ایرانی رستوران , سفره خانه و کافی شاپ عمارت , بر گرفته از گره سنتی مسجد نصیر الملک شیراز به سفارش مهندس احسانی

درب ورودی و نمای ساختمان عمارت در تهران , لواسان , افجه

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

ساخت میز و صندلی و پنجره و درب سنتی رستوران سنتی عمارت

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

نمای ساختمان رستوران سنتی عمارت

پنجره سنتی گره چینی رستوران و سفره خانه عمارت

پنجره سنتی گره چینی رستوران و سفره خانه عمارت

پنجره سنتی گره چینی رستوران و سفره خانه عمارت

پنجره سنتی گره چینی رستوران و سفره خانه عمارت

گروه صنایع چوب , شیشه , فلز و رنگ

هنرکده فن و هنر

WhatsApp us