اسکلت با سیگار روشن، ۱۸۸۵

La Mousmé (۱۸۸۸) میلادی نگارخانه ملی هنر آمریکا (واشینگتن، دی.سی.)

WhatsApp us