نقاشی سقف در رنگ های مختلف

اگرچه سقف های سفید و ساده متداول ترین انتخاب در نقاشی سقف است ولی باید تصدیق کرد تا حدی کسل کننده به نظر می رسد، آیا تاکنون به نقاشی آنها در رنگ های دیگر فکر کرده اید؟
نقاشی سقف اتاق در رنگ های متفاوت مطمئنا می تواند سرها را بالا ببرد و چهره ای جدید به اتاق ببخشد.
در این مورد، اولین مسئله ای که مطرح می شود انتخاب رنگ برای سقف است ولی یک جواب خاص برای آن وجود ندارد چرا که رنگ انتخابی بستگی به دکوراسیون تمام اتاق دارد.
رنگ های تیره، جلوه ای نمایشی تر در اتاق پدید می آورد و در عین حال تا حدی سقف کوتاه تر به نظر می رسد، بنابراین رنگ های تیره برای خانه هایی مناسب است که سقف بلندی داشته و اتاق از نور طبیعی بسیار زیادی برخوردار است.
از سوی دیگر نقاشی سقف به رنگ های روشن مانند صورتی، نارنجی، زرد و یا فیروزه ای می تواند انرژی مثبت و شادی بیشتری به اتاق بدهد.
تصاویر زیر مدل هایی از نقاشی سقف به رنگ های متعدد است که می تواند راهنمای خوبی در انتخاب رنگ برای شما باشد.

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

سقف رنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us