گالری تصاویر اسفند 96 و بهار 1397

ساخت دکوراسیون چوبی سفارشی تخصص ما است

گالری تصاویر اسفند 1396 – عید 1397

ابتدای سال 2018 برای بار دوم کارخانه را به شهرک صنعتی خاوران , شهرک ویژه درودگران آوردیم , حدود 2 سالی بود که در منطقه جاجرود و کمرد یک کارگاه مجهز راه اندازی کرده بودیم ولی نیروی متخصص در این منطقه بسیار کم است . به نوعی هرچه به شهرک های صنعتی قدیمی ایران نزدیکتر باشی , انسان های متخصص و صادق نیز بیشتر هستند .

به همین خاطر دوباره به شهرک صنعتی خاوران برگشتیم و تیم خود را دوباره چیدمان کردیم . بودن در کنار تنها بازار چوب ایران , حضور در شهرک صنعتی درودگران و شهرک صنعتی خاوران به معنای بودن در یک گروه حرفه ای و دسترسی به مصالح دست اول میباشد .

هرچه بخواهید در این مجموعه پیدا می شود و ما هیچ کم و کاستی برای اجرای پروژه های خود نداریم .

نمونه کارهای انجام شده توسط گروه فن و هنر ایران زمین

عکس کارگاه نجاری و درودگری 2019-1397

نمونه کار دکوراسیون چوبی آذر 1395 

نمونه کابینت تمام چوب سبک روستیک ( 1396 سعادت آباد )

میز تحریر رول تاپ ایتالیایی و کتابخانه تمام چوب بلوط  1397

عکس های گرداوری شده از نمونه کارهای سفارشی درودگری

صفحه اصلی نمونه کار های گروه فن و هنر  

Wooden_Door (5)

عکس مدل های درب فرانسوی , مدرن

هندریل چوب راش

نرده و هندریل چوب راش

WhatsApp us