میزان رطوبت چوب

رطوبت و آب ، هم در هنگام فرآوری و هم در استفاده بر خواص چوب تأثیر می گذارد . محتوای رطوبت ، به عنوان مثال ، به همراه ویژگی های کلیدی مانند ابعاد ، استحکام و مقاومت در برابر تخریب ( دوام ) بر روی صاف کردن ، چسباندن و عملیات سطح تأثیر می گذارد . بنابراین مهم است که بدانید چوب چگونه تحت تأثیر رطوبت قرار می گیرد و چگونه رطوبت آن را بررسی کنید .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

میزان رطوبت ( آب ) چوب به عنوان رابطه بین رطوبت بر حسب کیلوگرم و مقدار ماده خشک بر حسب کیلوگرم اندازه گیری می شود . میزان رطوبت ،  u، به طور خاص به عنوان نسبت بین وزن آب در ماده مرطوب و وزن چوب خشک شده پس از خشک شدن در دمای 103 درجه سانتیگراد تعریف می شود .

رطوبت تعادلی

چوب یک ماده ساختمانی رطوبت سنجی است ، به این معنی که می تواند بخار آب را از هوای اطراف جذب و آزاد کند . بنابراین ، محتوای رطوبت چوب به طور مداوم با آب و هوای اطراف آن سازگار است – الوار مرطوب در یک محیط خشک کوچک می شود و الوار خشک در یک محیط مرطوب منبسط می شود . هنگامی که رطوبت چوب در نهایت به طور کامل با شرایط محیطی سازگار می شود ، گفته می شود که چوب به رطوبت متعادل خود رسیده است . رطوبت نسبی متاثر از رطوبت نسبی ( RH ) و دما است و رطوبت نسبی بیشترین تأثیر را در محدوده دمایی 0 تا 20 درجه سانتیگراد دارد .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

با تغییر آب و هوا در طول سال ، میزان رطوبت چوب نیز تغییر خواهد کرد . در داخل خانه ، چوب در ماه های زمستان خشک و جمع می شود و سپس در تابستان دوباره رطوبت را جذب می کند .

رطوبت نسبی

مقدار بخار آبی که هوا می تواند نگه دارد به دما بستگی دارد . هوای گرم می تواند بخار آب بیشتری نسبت به هوای سرد در خود نگه دارد ، بنابراین با افزایش دما ، نقطه اشباع افزایش می یابد . اگر رطوبت بیشتری فراتر از نقطه اشباع اضافه شود ، یا دما به اندازه کافی پایین بیاید ، بخار اضافی به آب متراکم می شود .

غبار در مزارع و مرداب ‌ها ، بخار شیشه ‌های ماشین و رطوبت زیر یک تکه نان تست نمونه‌ های روزمره خنک شدن هوای مرطوب به‌گونه ‌ای است که بخار آب متراکم می ‌شود . هنگامی که دمای هوا پس از یک روز گرم تابستان کاهش می یابد ، هوا نیز مرطوب احساس می شود ، اگرچه در واقع بخار آب مشابه یا کمتری نسبت به اوایل روز دارد . دلیل آن این است که رطوبت نسبی افزایش یافته است .

رطوبت نسبی ( RH ) ، نسبت مقدار بخار آب موجود در هوا و حداکثری است که می تواند در دمای فعلی نگه دارد . رطوبت نسبی بر اساس فشار جزئی بخار آب محاسبه می ‌شود ، یعنی فشاری که بخار آب به تنهایی فضا را پر می ‌کرد .

تأثیر دما همچنین به این معنی است که اگرچه غلظت بخار در خارج از منزل در تابستان در بالاترین میزان خود و در زمستان کمترین میزان خود را دارد ، میزان رطوبت تعادل چوب در خارج از منزل همچنان در تابستان کمتر از زمستان است .

برعکس ، رطوبت نسبی و رطوبت تعادلی چوب در داخل خانه در تابستان بیشتر از زمستان است ، زمانی که هوای سرد بیرون گرم می شود و رطوبت نسبی را کاهش می دهد . بنابراین رطوبت نسبی هوای داخل یک اتاق گرم شده در تابستان (45 -60٪ ) بالاترین و در زمستان (10 -25٪ ) کمتر است . هر چه هوای بیرون سردتر باشد ، هوای داخل خانه خشک تر است .

رطوبت موجود در چوب ، چه در داخل و چه در خارج ، با رطوبت نسبی و دمای محیط اطراف سازگار است . در خانه های گرم شده در میانه سوئد ، میزان رطوبت در چوب به طور متوسط ​​در طول سال 7.5٪ است که بالاترین میزان در تابستان (7-12٪) و کمترین آن در زمستان (2-6٪) است . به طور متوسط ​​در شمال سوئد خشک‌تر از جنوب است .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

محتوای رطوبت را هدف قرار دهید

محتوای رطوبت هدف ، میانگین رطوبت مورد نظر برای دسته ای از چوب و تغییرات مجاز در میزان رطوبت بین تکه های جداگانه در دسته را توصیف می کند . میزان رطوبت مورد نظر در استاندارد SS-EN 14298:2004 چوب اره شده تعریف شده است .

کارخانجات چوب بری بسته به اینکه چوب برای چه چیزی استفاده می شود ، چوب را تا رطوبت هدف متفاوت خشک می کنند . میزان رطوبت در تحویل از کارخانه چوب بری باید یا با ادامه پردازش یا با محیطی که در نهایت محصول در آن استفاده می شود ، تطبیق داده شود . اگر چوب در هنگام تحویل خیلی مرطوب باشد ، این می تواند منجر به تغییر شکل و خراش در مرحله بعدی شود . اگر چوب بیش از حد خشک شود ، این امر باعث کاهش ظرفیت و هزینه های انرژی بالاتر می شود و ممکن است بر کیفیت و سطوح تغییر شکل در کارخانه چوب بری تأثیر بگذارد .

فرآیند خشک کردن ، متاثر از تغییرات ویژگی بین قطعات مختلف چوب و تفاوت در آب و هوا بین قسمت های مختلف پشته در کوره خشک کن است . تراکم ، نسبت چوب قلب ، جهت دانه ، گره ، فصل و مدت نگهداری قبل از اره کردن و خشک کردن ، همه عواملی هستند که بر نتیجه خشک کردن تأثیر می گذارند . این بدان معنی است که همیشه مقدار خاصی از مقادیر رطوبت در سراسر قطعات در یک دسته وجود خواهد داشت . بنابراین ، میانگین رطوبت یک دسته و رطوبت تک تک قطعات ، محدوده مشخصی از تغییرات که بخشی از استاندارد SS-EN 14298 است ، مجاز است .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

میزان رطوبت هدف

تغییرات مجاز برای میانگین رطوبت مطابق با SS-EN 14298

میزان رطوبت مرتب شده ( محتوای رطوبت هدف ) تغییرات مجاز در میانگین رطوبت برای دسته چوب محدوده مجاز برای رطوبت در 93.5 درصد قطعات در دسته چوب است .

هنگام اندازه گیری رطوبت تمام قطعات در یک دسته با رطوبت هدف 16٪ ، مقدار متوسط ​​رطوبت کل دسته ( متوسط ​​رطوبت ) بین 13.5٪ و 18٪ مجاز است تا تأیید شود .. با توجه به تک تک قطعات در یک دسته ، رطوبت 93.5 درصد از آنها باید بین 11.2٪ و 20.8٪ باشد .

بنابراین هنگام خرید یک دسته چوب ، هم این مهم است که میانگین رطوبت نزدیک به رطوبت مورد نظر باشد و هم اینکه محدوده رطوبت باریک باشد ، تا قطعات در فاصله مجاز قرار بگیرند .

تغییر میزان رطوبت در سطح مقطع چوب

در نتیجه فرآیند خشک کردن ، میزان رطوبت در سطح مقطع چوب خشک شده متفاوت خواهد بود . کوره های خشک کن چوب را گرم کرده و سطح را خشک می کند . سپس حرکت رطوبت از قسمت داخلی چوب به سطح با تفاوت رطوبت بین آن دو قسمت تعیین می شود . این بدان معنی است که پس از اتمام مرحله خشک کردن ، سطح همیشه خشک تر از قسمت های داخلی خواهد بود . به تفاوت رطوبت در سطح مقطع چوب ، گرادیان رطوبت می گویند .

بسته به این که چوب برای چه چیزی استفاده می شود ، فرآیند خشک کردن یا بلافاصله پس از مرحله خشک کردن به پایان می رسد یا ممکن است چوب قبل از خارج شدن از کوره حالت داده شود . تهویه شامل خیس کردن مجدد سطح برای یکنواخت کردن توزیع رطوبت در سطح مقطع است . مرحله تهویه همچنین اجازه می دهد تا تنش های داخلی که در طول خشک شدن در چوب ایجاد می شود ، آزاد شود .

مقیاس گرادیان رطوبت توسط خواص چوب و فرآیند خشک کردن کنترل می شود . به عنوان مثال ، بلافاصله پس از خشک شدن چوب تا رطوبت متوسط ​​16٪ ، سطح چوب بسیار خشک است ، اغلب با رطوبت کمتر از 10٪ . در عین حال ، میزان رطوبت در مرکز چوب ممکن است همچنان بالای 20٪ باشد .  گرادیان رطوبت به تدریج پس از خشک شدن از طریق انتشار یکنواخت می شود ، اما این فرآیند می تواند مدت زیادی طول بکشد ، به خصوص در دماهای پایین . سطوح چوب را می توان از بیرون مرطوب کرد ، اگر چوب چسبانده شده و در فضای باز نگهداری شود ، در نتیجه شیب کمتری ایجاد می شود .

اگر چوب دوباره ساییده شود یا سطح مقطع به طور قابل توجهی تغییر کند ، مثلاً از طریق پروفیل ، چوب بدون شرط با گرادیان رطوبت زیاد می تواند منجر به تغییر شکل شود . از طرف دیگر ، اگر قرار است چوب اساساً با همان سطح مقطعی که در هنگام خشک کردن استفاده شود ، به عنوان مثال به عنوان گل میخ های دیواری استفاده شود ، یک گرادیان بزرگ با رطوبت سطح پایین می تواند محافظت خوبی در برابر رشد میکروبی ایجاد کند . به بخش میکروارگانیسم ها مراجعه کنید .

اندازه گیری دقیق گرادیان رطوبت یا میزان رطوبت سطح دشوار است . با این حال ، هم گرادیان و هم میزان رطوبت سطح را می توان با کمک یک رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق تخمین زد ، بخش اندازه گیری رطوبت را در زیر ببینید .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

چوب مطبوع کارخانه اره کشی

چوب به منظور کاهش گرادیان رطوبت و تنش ‌های داخلی ناشی از فرآیند خشک کردن شرطی می‌ شود . به منظور مرطوب شدن سطح چوب ، آب یا بخار به کوره خشک کن اضافه می شود . افزودن گرما و رطوبت به طور همزمان هرگونه تنش داخلی را آزاد می کند .

چوبی که قرار است در مرحله بعدی دوباره اره شود باید تنش ها و رطوبت آن در سطح مقطع یکنواخت شود . اگر چوب با تنش های داخلی دوباره اره شده یا پروفیل شود ، تغییر شکل بلافاصله در طول پردازش رخ می دهد . اگر چوب با گرادیان رطوبت بالا دوباره اره شود ، تغییر شکل ‌ها بعداً با یکنواخت شدن رطوبت در چوب رخ می ‌دهد . محصولات چوبی مطبوع برای استفاده بهینه از مواد و دستیابی به محصولات نازک کاری با کیفیت بالا برای صنعت نازک کاری ضروری هستند .

تهویه همچنین می‌ تواند تغییرات کمتری در میزان رطوبت داشته باشد زیرا قطعات چوب مرطوب ‌تر در دسته خشک ‌کن رطوبت کمتری را نسبت به قطعات خشک جذب می‌ کنند یا حتی در طول تهویه ‌سازی کمی به خشک شدن ادامه می ‌دهند . تهویه ، ثبات ابعادی چوب را بهبود می بخشد و خطر تغییر شکل محصول نهایی چوب پس از فرآیند خشک کردن را کاهش می دهد . علاوه بر داشتن رطوبت هدف مناسب ، در صورت استفاده از پارامترهای کیفی بالا ، الوار ساختمانی نیز بهبود می یابد . به عنوان مثال ، تیرچه های کف و الوارهای ساختاری ، اگر چوب به طور یکنواخت تحت فشار قرار گیرد ، از نظر ابعادی پایدارتر می شوند .

تنش های داخلی با استفاده از روش برش توصیف شده در استاندارد SS-ENV 14464 ارزیابی می شوند .

رطوبت چوب
رطوبت چوب

اندازه گیری رطوبت متوسط

اندازه گیری رطوبت یک قطعه چوب مقدار متوسط ​​رطوبت سطح مقطع را به دست می دهد . میانگین رطوبت در یک تکه چوب را می توان با استفاده از روش وزن خشک تعیین کرد یا با استفاده از رطوبت سنج مقاومت الکتریکی تخمین زد . رطوبت سنج مقاومتی باید دارای الکترودهای چکشی با پروب های عایق باشد . با پروب های عایق که می توانند به عمق چوب فشار داده شوند ، می توان به طور دقیق تصمیم گرفت که در کجای چوب میزان رطوبت را اندازه گیری کرد ، که به عنوان مثال به شما امکان می دهد گرادیان رطوبت را در چوب تعیین کنید . انواع دیگر رطوبت سنج های الکتریکی اندازه گیری های دقیق تری را ارائه می دهند . رطوبت سنج با پروب های کوتاه و بدون عایق فقط می تواند نشانی از میزان رطوبت سطحی داشته باشد که ممکن است به طور قابل توجهی با میانگین رطوبت قطعه متفاوت باشد . بنابراین ، چنین مترهایی باید فقط برای بررسی رطوبت سطح ، به عنوان مثال قبل از رنگ آمیزی استفاده شوند . رطوبت سنج های خازنی که در مقابل سطح چوب قرار می دهید تحت تأثیر رطوبت سطح قرار می گیرند ، اما اندازه گیری ها همچنین می توانند تحت تأثیر مواد رسانای الکتریکی در نزدیکی قطعه چوب مانند تیر فولادی در زیر آن قرار گیرند .

روش وزن خشک به این صورت است که ابتدا یک تکه چوب را وزن می کنیم ، آن را در کوره با دمای 2±103 درجه سانتی گراد خشک می کنیم تا وزن آن در عرض دو ساعت بیش از 0.1 درصد تغییر نکند و سپس دوباره کل تکه چوب خشک را وزن می کنیم . سپس میزان رطوبت با استفاده از فرمول بالا محاسبه می شود  . روش شرح داده شده در استاندارد SS-EN 13183-1 میزان رطوبت یک قطعه چوب اره شده –

قسمت  1 : تعیین با روش خشک

در کوره هر دو تعریف واقعی رطوبت است . محتوا و تنها روش عملی برای تعیین دقیق رطوبت . نکته منفی البته این است که این روش نمونه را از بین می برد و زمان نسبتاً طولانی می برد .

یک راه ساده تر ، سریع تر و غیر مخرب برای اندازه گیری رطوبت ، استفاده از رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق است . رطوبت سنج های مقاومت الکتریکی دستی با الکترودهای چکشی عایق بندی شده معمولاً بر اساس اصل اندازه گیری مقاومت بین دو پروب عایق بندی شده در مواد کار می کنند . نقطه ضعف اندازه گیری رطوبت مقاومتی این است که دقت پایینی دارد زیرا اندازه گیری تحت تأثیر چگالی چوب و سایر خواص آن قرار می گیرد . علاوه بر این ، نتایج تحت تأثیر نحوه استفاده از متر قرار می گیرد – برای مثال ، گرادیان رطوبت به این معنی است که حتی یک تفاوت کوچک در عمق درج می تواند تأثیر زیادی بر نتایج داشته باشد . به طور کلی ، این بدان معنی است که یک رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق شده تنها می تواند نتیجه ای را در حدود ± 2٪ از رطوبت واقعی یک قطعه چوب خاص ایجاد کند . بنابراین رطوبت سنج های مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق بندی شده برای تخمین رطوبت یک دسته به جای مقادیر برای قطعات جداگانه بهترین هستند . اندازه گیری رطوبت مقاومت باید از روشی پیروی کند که در استاندارد SS-EN 13183-2 توضیح داده شده است . میزان رطوبت یک قطعه چوب اره شده –

قسمت  2 :  برآورد با روش مقاومت الکتریکی .

جایگزینی برای رطوبت سنج مقاومتی شامل اندازه گیری ظرفیت زیر فرستنده و گیرنده در دستگاه است . اندازه گیری رطوبت خازن باید از روشی پیروی کند که در استاندارد SS-EN 13183-3 توضیح داده شده است . میزان رطوبت یک قطعه چوب اره شده –

قسمت  3 : تخمین با روش خازن .

مزیت کلیدی این مترها این است که هیچ گونه آسیبی به چوب وارد نمی کنند ، زیرا هیچ پروبی برای وارد کردن ندارند . با این حال ، دقت یک متر خازنی دستی به دلیل چندین عامل بسیار کمتر از یک متر مقاومتی است : میدان الکتریکی مورد استفاده برای اندازه گیری خازن ، بیشترین واکنش را به نزدیک ترین ماده به دستگاه دارد ، به این معنی که رطوبت سطح تأثیر بیشتری نسبت به دستگاه دارد . قسمت های داخلی چوب  ؛ نتایج تحت تأثیر میزان فشار سنسور بر روی چوب ، قطعات چوب نزدیک و نزدیکی اجسام فلزی است . بنابراین ، رطوبت سنج خازنی دستی باید فقط برای آزمایش و بررسی استفاده شود و نه برای تعیین رطوبت چوب .

رطوبت سنج های خازنی ثابت به طور موثر در خطوط پیرایش کارخانه های چوب بری و در آسیاب های برنامه ریزی برای نظارت بر تولید استفاده می شود . این دستگاه ها امکان نظارت بر تمام چوب و شناسایی سریع اختلالات در فرآیند تولید را فراهم می کنند . برخی از رطوبت سنج ها در خط تولید ، چگالی کل چوب را جبران می کنند ، که دقت اندازه گیری ها را بهبود می بخشد ، اما دقت هنوز برای اندازه گیری تک تک ، تکه های چوب به اندازه کافی خوب نیست .

اندازه گیری رطوبت با استفاده از روش مقاومت

در صورت استفاده صحیح ، رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق ، ابزاری موثر برای اندازه گیری رطوبت چوب است . این دستگاه را می توان برای تعیین دسته ای از میانگین رطوبت و تغییرات چوب ، تخمین میزان رطوبت سطح و گرادیان رطوبت ، نظارت بر شرایط رطوبت در طول ساخت و یا بررسی رطوبت در سازه های موجود استفاده کرد .

عملکرد رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با الکترودهای چکشی عایق شده باید به طور مرتب با استفاده از بلوک کالیبراسیون بررسی شود .

تعیین میزان رطوبت یک تکه چوب

برای کاهش تأثیر روش استفاده از متر ، استاندارد SS-EN 13183-2 نحوه قرار دادن الکترودهای چکش عایق شده را در قطعه چوب تعیین می کند . میانگین رطوبت چوب به صورت زیر اندازه گیری می شود : 300 میلی متر از انتهای آن اندازه گیری کنید . الکترودهای چکش عایق شده را در جهت دانه و در امتداد یک خط فرضی که 0.3 برابر عرض چوب از لبه به داخل می‌رود ، وارد کنید . عمق اندازه گیری باید 0.3 برابر ضخامت چوب باشد .

تعیین میانگین رطوبت و تغییرات در یک دسته

برای تعیین میانگین رطوبت و تغییرات در یک دسته چوب ، میزان رطوبت باید در تعدادی از قطعات در دسته اندازه‌گیری شود  . تعداد نمونه ها و فرآیند انتخاب به اندازه دسته بستگی دارد . دو استاندارد بررسی های پذیرش چوب را توصیف می کنند : SS-EN 14298 الوار اره شده . ارزیابی کیفیت خشک کردن و معیارهای SIS-CEN/TS 12169 برای ارزیابی انطباق تعداد زیادی از چوب اره شده . استانداردها از نظر محتوا بسیار مشابه هستند . روش های نمونه برداری و تجزیه و تحلیل در ادامه این متن با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است ، اما تعداد بسته ها و نمونه هایی که باید اندازه گیری شوند یکسان است .

SS-EN 14298 بر کیفیت خشک کردن تمرکز می کند و محدودیت های مورد نیاز برای رطوبت متوسط ​​و مقادیر فردی ، تعداد نمونه هایی که باید بسته به اندازه دسته گرفته شود و تعداد اندازه گیری هایی که مجاز به فراتر رفتن از محدودیت های مورد نیاز هستند را بیان می کند . برای اینکه دسته مورد تایید قرار گیرد ، میانگین رطوبت باید در محدوده رطوبت مورد نیاز باشد و تعداد مقادیر اندازه گیری خارج از محدوده رطوبت باید کمتر از حداکثر باشد . استاندارد SS-EN 14298 به تعداد نسبتاً زیادی اندازه گیری نیاز دارد – به عنوان مثال ، در یک دسته از 91 تا 150 تخته ، رطوبت 20 قطعه باید اندازه گیری شود که سه مورد از آنها مجاز به تجاوز از محدودیت های مورد نیاز است . سختی سطح یا تنش‌های پسماند در چوب باید با استفاده از روشی که در SS-ENV 14464 الوار اره ‌شده توضیح داده شده است ، تعیین شود . روش برای ارزیابی مورد سخت شدن . این روش را آزمایش برش نیز می نامند ، زیرا سطح مقطع چوب باز شده و فاصله بین دو نیمه اندازه گیری می شود .

SIS-CEN/TS 12169 شرح کلی نحوه نمونه برداری از یک دسته چوب را ارائه می دهد تا بررسی شود که دسته با مشخصات قرارداد یا توضیحات ساختمان مطابقت دارد . این روش مبتنی بر استفاده از رایج ترین روش کنترل برای همه صنایع ، سطح کیفیت قابل قبول ( AQL ) است . بررسی پذیرش شامل انتخاب تصادفی تعداد مجموعه ‌ای از تخته ‌ها یا تخته‌ های نمونه ، بسته به تعداد تخته‌ ها یا تخته ‌های موجود در دسته است . این استاندارد بسته به سطح کیفی انتخاب شده ، انحرافات مجاز را تعیین می کند .

توجه داشته باشید در صورت شکایت باید کل محتوای بسته چوبی در دسترس باشد .

رطوبت هدف توصیه شده برای محصولات چوبی تحویلی

تعیین گرادیان رطوبت

فقط نوک الکترودهای چکش عایق شده روی رطوبت سنج مقاومت الکتریکی با چوب ، تماس الکتریکی دارد . این امر تعیین گرادیان رطوبت در چوب را با استفاده از پروب ها برای اندازه گیری رطوبت سطح چوب و سپس قرار دادن آنها در عمق 0.3 برابر ضخامت چوب آسان می کند . تفاوت در مقادیر اندازه گیری گرادیان رطوبت کل را نشان می دهد .

تعیین میزان رطوبت سطح

بررسی رطوبت سطح بسیار مهم است زیرا تأثیر عمده ای بر چسبندگی رنگ دارد و برای خطر رشد میکروبی ، به ویژه در طول پوشش ، حیاتی است .

توجه داشته باشید

همیشه در نقطه اندازه گیری سه اندازه را نزدیک به یکدیگر انجام دهید و سپس یک میانگین را محاسبه کنید . سپس می توان میانگین را در برابر نیاز مربوطه بررسی کرد .

چوبی که به صورت خشک شده از کارگاه های چوب بری تحویل داده می شود همیشه دارای رطوبت سطحی کمتر از سطوح خطرناک است ، اما ممکن است چوب به دلیل باران ، ذخیره سازی نادرست یا قرار گرفتن چوب در تماس با بتن مرطوب شده باشد و رطوبت سطحی آن افزایش یابد . رطوبت در قسمت داخلی چوب معمولاً تحت تأثیر قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض رطوبت قرار نمی گیرد . محتوای رطوبت در قسمت داخلی چوب نیز بر میزان رطوبت سطح تأثیر نمی گذارد ، زیرا سرعت خروج رطوبت از چوب بسیار کند تر از تبخیر از سطح است . چوب در معرض آب باید خشک شود . بسته به میزان رطوبت ، می توان این کار را به طور طبیعی ، با رطوبت گیر یا با فن ساختمانی انجام داد . رطوبت سطح در هنگام پوشش دهی نباید بیشتر از 18% و هنگام اعمال یک عملیات سطحی حداکثر 16% باشد .

رطوبت سطح توصیه شده هنگام رنگ آمیزی

چوبی که قرار است در محل ساخت و ساز رنگ آمیزی شود باید در سریع ترین زمان ممکن برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش آماده شود و رطوبت سطح باید حداکثر 16٪ در هنگام رنگ آمیزی باشد . توصیه می‌ شود که چوب ‌های اکسپوز مانند روکش ‌های خارجی و پوشش‌ های داخلی باید طبق سیستم تضمین کیفیت گواهی شده شخص ثالث CMP (Certifierad Målad Panel = روکش‌ های رنگ ‌شده گواهی ‌شده ) سطح صنعتی انجام شود . روکش خارجی که در محل ساخت و ساز آماده می شود باید دارای ضخامت لایه ای باشد که به صورت مقدار رنگ اعمال شده در هر متر مربع بیان می شود که به طور متوسط ​​حداقل 60 میکرومتر ( میکرو متر ) به عنوان یک لایه خشک است .

اندازه گیری میزان رطوبت در ساختمان ها و سازه های موجود

بررسی میزان رطوبت در چوب شامل اندازه گیری سطح در نقاط مختلف سازه مورد نظر است . نقاط اندازه گیری با توجه به شرایط موجود در سایت تعیین می شود . مکان هایی را جستجو کنید که خطر رطوبت بیشتر و شرایط خشک شدن در آنها بدتر است . میزان رطوبت سطح و میانگین رطوبت چوب را در نقطه اندازه گیری کنید .

بی نظمی در اندازه گیری رطوبت با استفاده از روش مقاومت به این معنی است که یک مقدار اندازه گیری بالا ممکن است توسط عواملی غیر از رطوبت ایجاد شده باشد . اگر به نظر می رسد نقطه ای دارای رطوبت بالایی است ، علت آن نیاز به بررسی دقیق تری دارد . اندازه‌گیری‌ های بیشتری باید در چوب اطراف نقطه مشکوک انجام شود و نشانه ‌هایی غیر از مقدار رطوبت مانند رطوبت قابل مشاهده ، کپک و بو باید در نظر گرفته شود . ارزیابی میزان آسیب پذیری بخش چوب در برابر رطوبت و میزان تهویه مناسب سازه انجام دهید . در صورت لزوم باید نمونه های با وزن خشک استخراج شود .

لیست استانداردها

برای اطمینان از اینکه همه میزان رطوبت و تنش های خشک شدن چوب را به یک روش اندازه گیری می کنند ، اکنون چهار استاندارد وجود دارد :

    SS-EN 13183-1 میزان رطوبت یک تکه چوب اره شده – قسمت 1 :

    تعیین به روش خشک کوره ای  .

    SS-EN 13183-2 میزان رطوبت یک تکه چوب اره شده – قسمت 2 :

    برآورد با روش مقاومت الکتریکی .

    SS-EN 13183-3 میزان رطوبت یک قطعه چوب اره شده – قسمت 3 :

    تخمین به روش ظرفیت .

    SS-ENV 14464 الوار اره شده . روش برای ارزیابی مورد سخت شدن .

مترجم : حسین عتیقی

کلمات کلیدی : سنجیدن رطوبت چوب ، میزان رطوبت چوب ، نگهداری از چوب


رطوبت چوب تازه اره شده معمولاً 40-200 درصد است. در استفاده معمولی میزان رطوبت چوب بسته به رطوبت نسبی هوا بین 8 تا 25 درصد وزنی متغیر است.


سطح قابل قبول رطوبت در چوب چقدر است؟

سطوح رطوبت قابل قبول چوب و الوار در محدوده 6% تا 8% برای داخل و 9% تا 14% برای چوب بیرونی یا برای اجزای پوشش ساختمان در مجموعه های ساخته شده است.


چگونه رطوبت چوب را کاهش دهیم؟

خشک کردن چوب (به دو روش سنتی و صنعتی انجام می شود ) استفاده از کوره های مخصوص باعث کاهش رطوبت چوب قبل از استفاده می شود. هنگامی که خشک کردن در کوره انجام می شود، محصول به عنوان الوار یا الوار خشک شده در کوره ( بصورت صنعتی ) شناخته می شود، در حالی که خشک کردن با هوا روش سنتی تر است.


چرا رطوبت در چوب مهم است؟

پس چرا میزان رطوبت چوب اینقدر مهم است؟ زیرا باعث جمع شدن و انبساط چوب می شود . همیشه تغییرات فصلی وجود خواهد داشت، اما بیشترین مقدار انقباض زمانی رخ می دهد که الوار از سطح “سبز” به سطوح رطوبت معمولی خشک شود. … یکی از راه ها این است که چوب را محکم در جای خود نگه دارید تا بر حرکت چوب غلبه کنید. باید چوب مهار شود .


چگونه می توانم چوب را سریع خشک کنم؟

اگر هر روز در معرض نور خورشید زیاد باشد، چوب شما چندین برابر سریعتر خشک می شود . بنابراین، در صورت امکان، پشته خشک کن را در آفتاب قرار دهید. همچنین اگر آن را در جایی قرار دهید که به شدت باد می‌وزد، کمک می‌کند. هر چه خورشید و باد بیشتر به پشته خشک کن برسند، این فرآیند سریعتر پیش خواهد رفت.


چگونه می توانم رطوبت چوب را افزایش دهم؟

برای کنترل هزینه ها، نگهداری الوار در یک فضای بسته مفید است تا مناطق باز بزرگ تهویه نشوند. بسته بندی محکم روکش و الوار در پلاستیک نیز به حفظ رطوبت مناسب کمک می کند، اما حتی با این روش، چوب خشک شده در کوره در نهایت رطوبت را به دست می آورد.

مطالب مرتبط با موضوع رطوبت چوب و چوب خشک :

WhatsApp us