در این بخش به مسائل ، مشکلات و نکات مهم پیرامون شهرک های صنعتی ، بخصوص شهرک صنعتی خاوران خواهیم پرداخت .

امید داریم این نقد ها مورد توجه مسئولین شهرک قرار گیرد .

اولین نکته که بطور مفصل مورد انتقاد بنده و همسایگان در بلوط ششم است ، نظافت و وجود آلودگی های محیطی و بخصوص تجمع حیوانات ( بخصوص سگ ها ) در شهرک و بوستانهای این شهرک میباشد .

متاسفانه برعکس شهرک صنعتی صنفی خدماتی فناوران که بسیار خوش نقشه ، تمیز و منظم میباشد ، سایت درودگران نا منظم ، کثیف و بقولی مشخص است که مدیران این مجموعه زیاد بفکر سلامت ، روان و از همه مهمتر کسب و کار صنف درودگران نیستند .

 

دومین مشکل بزرگ : قطعی آب از غروب آفتاب تا صبح است .

سومین : قطعی برق ، تلفن بصورت نامنظم و بدون اطلاع رسانی به مدیران کارگاه ها . بخصوص دو فاز شدن برق شهرک که در هفته پیش بارها دیده شده است باعث سوختن تجهیزات کارگاه های بسیاری شده .

چهارمین : ترکیدگی لوله آب در بوستان مابین بلوط ششم و بلوط هفتم . آب راه افتادن در شهرک و بخصوص آب گرفتگی جلو برخی از کارگاه ها باعث خسارات بسیاری میشود . مانند خیس شدن چوبها ، گل شدن جلو درب کارگاه ها و …

پنجمین : وجود پل ها و دست اندازهای بزرگ و غیر استاندارد که باعث میشوند هنگام حمل سازه های حساس ، مانند شیشه ، دکوراسیون ، مبلمان و .. خساراتی به بار ماشین های باربری وارد شود . چند وقتی است که خیابان اصلی در شمال سایت درودگران ، چند سوراخ بزرگ در اسفالت دیده شده که کسبه محترم درون آنها شاخه هایی گذاشته اند تا مبادا موتوری یا ماشینی درون آنها بیفتند .

ششمین :مشکلات تلفن های ثابت و قطعی های پی در پی . همکنون بیش از سه روز است که تلفن ها قطع هستند . ایا به نظر شما کابل برگردان توجیهی برای سه روز قطعی تلفن یک شهرک صنعتی در کیلومتر 15 تهران میباشد . تنها خط ارتباط ما با شهر این تلفن بود که آنهم بعد از سه روز هنوز مشخص نیست کی وصل میشود .

 

خلاصه بگم مشکلات بسیار هستند که از حوصله این صفحه و سایت خارج است ، اما به همت و حمایت شما این صفحه را به گوش مسئولین شهرک خواهیم رسانید تا نظرات شما هر روز باعث رشد و ترقی صنعت در ایران شود .

با تشکر حیدری مدیریت کارگاه فن و هنر