ایده ای خلاق و نوآورانه در ساخت نیمکت چوبی پرندگان

ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی
ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی


ایده هایی برای ساخت نیمکت و قفس پرندگان با چوب

  1. نیمکت های چندگانه: یک نیمکت با طراحی چندگانه که به راحتی به یک قفس پرنده تبدیل می شود.
  2. مدل اسکله: یک نیمکت با طرح اسکله که در یک سر آن یک قفس پرنده قرار می گیرد.
  3. نیمکت و قفس پرنده کاملاً مجزا: ساخت دو قسمت جداگانه؛ یک نیمکت و یک قفس پرنده که می توانند در کنار هم قرار بگیرند یا به صورت مجزا استفاده شوند.
  4. صندلی نیمکت با قفس پرنده: یک صندلی نیمکت با یک قفس پرنده که از کمربند یا مکانیزم ایمنی برخوردار است تا پرنده امن بماند.
  5. نیمکت بر روی درخت: ساخت یک نیمکت با محلی مناسب برای نصب بر روی یک درخت و قرار دادن قفس پرنده در کنار آن.
  6. نیمکت بزرگ: ساخت یک نیمکت بزرگ با حجم بیشتر برای قرار دادن چند قفس پرنده.
  7. نیمکت با قفس پرنده های متحرک: قرار دادن چندین قفس پرنده متحرک بر روی یک نیمکت، که قفس ها بتوانند حرکت کنند و تغییر مکان دهند.
  8. نیمکت طبیعت: ساخت یک نیمکت با طرح بسیار طبیعی و مناسبت برای قرار دادن قفس پرنده ها در محیطی که طبیعت محیط را بازتاب دهد.
  9. طرحهای زیگزاگ: ساخت نیمکت و قفس پرنده با طرح و نقشه های زیگزاگ که شکل کلی آنها جذابیت و زیبایی را افزایش می دهد.
  10. نیمکت ویندسور: ساخت یک نیمکت با طرح ویندسور کلاسیک که به صورت قفس پرنده نیز استفاده شود، این طرح همچنین قابلیت استفاده برای نگهداری چندین پرنده را دارد.
ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی
ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی
ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی
ایده خلاقیت طراحی نیمکت چوبی پرندگان تزئینی

نیمکت چوبی پرندگان

مطالب مرتبط :

WhatsApp us