ایده های طراحی دکوراسیون چوبی

دکوراسیون چوبی منزل به سبک روستیک

محصولات چوبی روستیک , دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی

فروش تنه درخت تزیینی ( اسلب چوب طبیعی )

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

جای شمع بر روی تنه درخت 

جای شمع بر روی تنه درخت , فروش تنه درخت تزیینی 

تزیین تنه درخت خشک , استفاده از تنه درخت در دکوراسیون منزل و بازیافت این چوب ها بی استفاده به تازگی در جوامع پیشرفته به مدی پر سر و صدا تبدیل شده است . در این میان گروه فن و هنر هم بیکار ننشسته و در حال ساخت سازه های خاص چوبی با تنه درخت است .
ساخت گلدان با تنه درخت : می توانیم از کنده و تنه درختان و حتی اسلب ها و تخته ها گلدان های کوچک و بزرگ تمام چوب بسازیم . یک روش استاندارد برای این کار وجود دارد . اول از ورق PVC یک قوطی می سازیم و بعد آن را با پوست و تنه درختان خشک شده تزئین می کنیم . ساخت وسایل چوبی ساده با چوب های قابل بازیافت , جاشمعی چوبی از تنه درختان و حتی شاخه های پوسیده و کهنه , کارهای هنری با تنه درخت

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منزل عکس دکوراسیون چوبی٬

 خلاقیت با شاخه درخت

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

ساخت قاب آینه با شاخه درختان 

ساخت قاب آینه با چوب : در این روش ابتدا آینه بر روی یک صفحه چوبی صاف و محکم نصب می شود و در نهایت با شاخه درختان , طناب کنفی , و تکه چوب های ریز و درشت آن را تزئین میکنید . در این روش سلیقه و نحوه چیدمان بسیار مهم است .

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

جای کاغذ و کارت پستال بر روی شاخه درخت 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

میز اسلب مبل 

‫میز عسلی مبل‬‎ ساخته شده از تنه درخت , رزین با پایه فلزی 

طراحی و ساخت انواع میز چوبی  , میز ناهارخوری با استفاده از اسلب و تنه درختان در ابعاد و انواع مختلف 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

دکوراسیون داخل منزل از تنه درخت , اسلب چوب و کنده درختان 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

چوب لباسی از تنه درخت 

چوب لباسی از تنه درخت , طراحی تنه درخت , تزیین تنه درخت خشک

استفاده از تنه درخت در دکوراسیون منزل , تنه درخت از کجا بخریم , میز تنه درختی , کارهای هنری با تنه درخت , فروش تنه درخت در تهران

خلاقیت با شاخه خشک درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

اجرای دکوراسیون چوبی سبک روستیک با تنه درخت 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬

سقف کاذب چوبی 

 سقف کاذب چوبی سبک قدیمی سقف چوبی قدیمی

سقف چوبی سنتی , سقف کاذب ام دی اف طرح چوب 

اجرای سقف با تیر چوبی , پوشاندن سقف چوبی با قاب های چوبی 

سقف کاذب ترکیبی از انواع تیر چوبی در سایز های مختلف . سقف الوار چوبی , سقف کاذب چوبی 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
سقف چوبی
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
میز اسلب و تنه درخت
ساخت گاری برای گلدان و جای گل از تنه درخت 

 ساخت گلدان با تنه درخت , تزیین تنه درخت خشک , استفاده از تنه درخت در دکوراسیون منزل , خلاقیت با تنه درخت , خلاقیت با شاخه خشک درخت , تزیینات با شاخه خشک درخت , ساخت وسایل چوبی در منزل , ساخت وسایل چوبی ساده

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
گاری چوبی , جای گل

میز و کنسول چوبی 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
میز کنسول , دراور چوبی , میز و صندلی
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
سقف چوبی به شکل خورشید
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
جای شمع بر روی تنه درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
میز کنار مبلی , میز جلو مبلی اسلب و تنه درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
میز ساخته شده از تنه درخت کاج

استفاده از تنه درختان خشک و تزئین آن ها برای جای لوازم تحریر , جای گل و شمع 

دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
جای لوازم تحریر , تنه درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
اجرای سازه های دکوراتیو با تنه درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
میز اسلب و تنه درخت
دکوراسیون چوبی٬ دکوراسیون چوبی بار٬ دکوراسیون چوبی روستیک٬ دکوراسیون چوبی ساختمان٬ دکوراسیون چوبی منرل٬ عکس دکوراسیون چوبی٬
تابلو هندسی از چوب طبیعی

WhatsApp us