اجرای عمومی نمایش «تقدیربازان» به کارگردانی سیما تیرانداز از امشب در تئاتر شهر آغاز می‌شود.
Source: فرهنگی

WhatsApp us