در این باره نمی توان پیش بینی خاصی کرد اما تلاش ما بر آن است که بزودی طرفین این گفتگو را تحت نظارت سازمان ملل متحد پای میز مذاکره بنشانیم.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us