وزیر انرژی آمریکا در اظهاراتی مدعی دسترسی بدون محدودیت بازرسان آژانس به همه سایت‌های ایران در راستای دستیابی به توافق هسته‌ای شد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us