آموزش مهندسی

Engineering Education: Using Technical Attributes to Analyse

 the Employers’ Expectation of Future Engineering Graduates

 in Malaysia

S. ABDULLAH1, A. ZAHARIM, S. M. HARRIS, M. Z. OMAR,

H. BASRI AND N.A. NIK MOHAMED

 

آموزش مهندسی: استفاده از ویژگی های فنی برای تحلیل انتظار کارفرمایان

 از فارغ التحصیلان مهندسی آینده در مالزی

چکیده

این مقاله مطالعه جامعی از انتظار کارفرمایان از فارغ التحصیلان مهندسی در مالزی به وسیله بررسی کیفیت های قابل اندازه گیری می باشد. برای داشتن دید کلی بهتر در این موضوع، یک  بررسی پیرامون نیازها و انتظارات صنایع مالزی از فارغ التحصیلان مهندسی انجام شده است. برای گذار آرام از آموزش به عمل، برخی استدلال می کنند که آموزش مهندسی باید تاکید بیشتری روی دانش مبتنی بر مهندسی داشته باشد. بنابراین این مطالعه به بررسی انتظار اکثر صنایع مالزی نسبت به نیروی کار مهندسی در آینده می پردازد. برای هدف این مقاله، تنها ویژگی های فنی یا مبتنی بر مهندسی از قبیل دانش مهندسی پایه، توانایی های نظری و پژوهشی در رشته مهندسی، صلاحیت فنی در رشته مهندسی خاص و غیره مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع 422 شرکت از صنایع مختلف در مالزی در جلسات مصاحبه رو در رو و  با استفاده از مجموعه ای از پرسشنامه ها انتخاب شدند. پاسخ دهندگان عمدتاً از پرسنل عالی رتبه در شرکت خود بودند. نتیجه این مطالعه بعداً برای برنامه ریزی درسی آموزش مهندسی در موسسات آموزش عالی مالزی بازبینی خواهد شد.

دانلود

 

مجله اتصالات فلزی سازه های چوبی 2012-2011


مجله اتصالات فلزی سازه های چوبی 2012-2011

در این مجله هم تصاویری کاملاً واضح از اتصالات فلزی مورد استفاده در سازه های چوبی به همراه خصوصیات به زبان انگلیسی ارائه شده است. برای افرادی که قدرت ترجمه کردن ندارند دیدن تصاویر این نوع اتصالات خالی از لطف نیست.

نوع فایل: pdf

حجم: 24.4 مگابایت

دانلود

WhatsApp us