اورانیوم را در هیچ یک از تأسیسات خود بیش از ۵ درصد غنی سازی نکرده است/ زنجیره آبشاری سانتریفوژ‌ها را به شکلی به هم متصل فعال نکرده است/صد و هشت کیلو و چهارصد گرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد را رقیق کرده است/ هیچ پیشرفتی در فعالیت‌هایش در کارخانه غنی سازی سوخت، کارخانه غنی سازی سوخت فوردو یا راکتور اراک از جمله تولید و آزمایش سوخت برای راکتور IR-۴۰ نداشته است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us