سه گروه گانگستری در آمریکا برای حمایت مردم در برابر خشونت پلیس به بالتیمور رفته‌اند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us