درود بر شما

پله های چوبی

چوب راش پلی مایر آلمان

متاسفانه تصاویر بهتری در دسترس نبود . این پلکان فلزی با کاور چوبی از نوع چوب راش پلمایر آلمان در تابستان 1397 انجام شد .

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوب و فلز

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوب و فلز

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله فلزی با کفه چوب راش

 

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

پله چوبی ساختمان ویلایی رامبد جوان

مدل نرده چوبی راه پله 

محاسبه قیمت پله 

بهترین کف پله چوبی 

انتخاب رنگ چوب 

نمونه اجراشده پله چوبی 

پله چوبی منزل رامبد جوان 

پله چوبی ویلای استاد شهرام ناظری ( در دست اجرا )

WhatsApp us