همشهری آنلاین:
رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: آمریکا در حال نابودی است، تمام بنیان ۴۰۰ ساله حکومت وی فرو ریخت و به‌زودی شاهد ظهور امام عصر (ع) خواهیم بود و ریشه استکبار برچیده می‌شود.

WhatsApp us