با وجود پایان عملیات «طوفان قاطع» در یمن، عربستان گارد مرزی خود را همچنان در حالت آماده باش باقی نگه داشته و حتی نیروهای بیشتری به مرز گسیل کرده است.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us