روسای ستاد مشترک ارتش های عربی که اکثر آنها با لباس نظامی در نشست امروز در قاهره حضور یافته بودند پس از جلسه افتتاحیه، پشت درهای بسته تشکیل جلسه دادند. قرار است توصیه های روسای ستاد مشترک ارتش های عربی در نشست شورای دفاع عربی متشکل از وزیران دفاع و امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب مطرح شود.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us