مذاکرات هسته ای ایران در وین که با جلسه معاونان آغاز شده بود ساعت ۲۱ به وقت تهران با حضور کارشناسان ادامه می یابد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us