تفاهم لوزان آن قدر از شتاب‌زدگی، باور به جهانی‌سازی آمریکا و توجه به کدخدامنشی کاخ سفید پر بود که هیچ‌کس ولو با حرف‌های غیر شفاف و بیان کردن نصفه و نیمه‌ی ماجرا نتوانست واقعیت‌های آن را بپوشاند.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us