عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر از من بپرسند در این تفاهم‌نامه چه چیز بدست آوردید می‌گویم همه چیز غنی‌سازی و حفظ تأسیسات و اگر بپرسند چه چیز از دست دادید می‌گویم واقعا هیچ چیز.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us