ابعاد و سایز استاندارد میز گرد ناهارخوری

در تصویر زیر استاندارد قطر و شرایط انواع میز ناهارخوری

توجه داشته باشید بسته به نوع صندلی ها و فاصله بین آن ها ، ابعاد مورد نیاز میز ناهارخوری نیز مختلف خواهد بود . بنابر این در هنگام خرید میز ناهارخوری ، بهتر است با توجه به فضای کوجود در منزل یا رستوران و نیاز خود ، ابعاد دقیق را انتخاب کنید .

جزئیات
میز 2 نفر گرد : 80 الی 90 سانتی متر – میز ناهارخوری 2 نفره مستطیل عرض 70 الی 80 سانتی متر و طول 90 الی 120 سانت – میز ناهارخوری گرد قطر 80 الی 90 سانتی متر .
میز گرد 4 نفر : 90 الی 100 سانتی متر
میز گرد 6 نفره : 137 سانتی متر
میز 8 نفره : 152 سانتی متر
میز 10 نفره : 213 سانتی متر

میز 10 نفر : 213 سانتی متر
میز گرد 12 نفر : 244 سانتی متر

میز ناهارخوری یا میز های چوبی گرد در محیط بسیار کارآمد هستند میز ها بر اساس کاربری برای استفاده 2 الی 12 نفر در قطر های مختلف تولید می شوند . در اصل میز های گرد مربع هایی هستند که گوشه های آنها حذف شده است مانند یک هشت ضلعی ؛ به همین خاطر میز های دایره ای شکل در محیط بسیار منعطف هستند .

از ضعف های یک میز گرد این است که نمی‌توانیم آن را به میز دیگر متصل کنیم , برخلاف میز های مربع یا مستطیل .

ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی
ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی
ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی
ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی
ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی
ابعاد و سایز های استاندارد میز گرد چوبی

استاندارد ابعاد میز گرد ناهارخوری

مطالب مرتبط با موضوع استاندارد میز ناهارخوری :

WhatsApp us