ابعاد و استاندارد های کتابخانه و میز تحریر

ابعاد استاندارد٬ ابعاد و اندازه٬ استاندارد کتابخانه , استاندارد میز تحریر

در این بخش بصورت تصویری ابعاد و اندازه های استاندارد و مناسب میز تحریر و کتابخانه را برای شما درج کرده ایم .

مهمترین بخش یک کتابخانه قفسه بندی ان است و بر اساس نیاز این بخش باید طراحی شود . ما همیشه بالاترین بخش را برای کتابهایی با ارتفاع بیش از 40 سانت می گیریم و از آن طبقه به پایین 35 – 30 – و 25 سانت طراحی می گردد . البته قبل از آن باید از نیاز و نوع کتابهای مورد استفاده کاربر مطلع شویم .

پالت های رنگ در کتابخانه

رنگ بندی کتابخانه تاثیر بسیار ژرفی بر روی محیط دارد .

پالت رنگ آبی طوسی قهوه ای
پالت رنگ آبی طوسی قهوه ای
کابینت آشپزخانه چوبی
کابینت آشپزخانه چوبی
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
نمونه رنگ کتابخانه چوبی , پالت رنگ
WhatsApp us