استانی شدن انتخابات سطح مشارکت مردم را پایین‌ می‌آورد / انتخابات در ایران حزبی نیست، مردمی است – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us