صنایع چوب حیدری نام کارگاه قدیمی گروه صنایع چوب فن و هنر است.

سال 1340 پدرم این نام را روی کارگاه گذاشت و از سال 1374 به گروه صنعتی فن و هنر ایران زمین تبدیل شد.

در این مجموعه هنر ارسی سازی، گره سازی، چلنگری ، فرنگی سازی، لندن کاری، آموزش و سفارشی سازی می شد.

بخش صنایع چوب فن و هنر همکنون در بازار چوب ایران مشغول به کار می باشد.

آگهی استخدام :

افراد زیر با شرایط خاص پذیرش می شوند.

1. حداقل تحصیلات سیکل، مدرک تحصیلی اسکن یا اصل آن موجود باشد.

2. سن کمتر از 35 سال

3. آراستگی و مرتب بودن، بخصوص اکیپ نصب

4. داشتن کارت ملی یا پاسپورت

5. داشتن قابلیت کار تیمی، نداشتن سوء پیشینه.

6. داشتن ضامن معتبر.

7. محل سکونت نزدیک به منطقه 14 تهران (همکنون افرادی از کرج برای کار به شهرک صنعتی خاوران می آیند ولیکن نزدیکی محل سکونت اولویت است)

تخصص و کار

نجار فرنگی ساز 10 سال سابقه کار

نجار ماهر 10 سال سابقه کار

نصاب ماهر 10 سال سابقه کار

برشکار، آشنا به نقشه خوانی، cut master

WhatsApp us