استقلال سیاسی در گرو تحقق استقلال اقتصادی است/ توجه به مقوله رفتار سیاسی و همگرایی ضروری است – سیاسی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us