اسلب چوب گردو , صفحه میز با لبه های طبیعی

گردو سوپر آمریکایی
ابعاد: ۲۲۰×۵۰ تا ۶۵ ×۷
قیمت: 3.100.000 تومان

تصاویر و نمونه کارهایی از انواع اسلب چوب گردو , فروش اسلب چوب گردو
تصاویر و نمونه کارهایی از انواع اسلب چوب گردو , فروش اسلب چوب گردو
صفحه میز اسلب چوب گردو بوم آمریکایی
صفحه میز اسلب چوب گردو بوم آمریکایی