اشوود

لوگو شرکت اشوود ( صنایع چوب فن و هنر ایران زمین )
لوگو شرکت اشوود ( صنایع چوب فن و هنر ایران زمین )

اشوود از سال ۱۹۶۰ میلادی در تهران پایتخت ایران به وجود آمد راه درازی را پیمود و هنوز هم در حال پیمودن است .

از کودکی به کار ساخت و طراحی مشغول بود و هنوز هم هست و تا مرگ می‌باشد .
زندگی در کارگاه خوبی ها و سختی های خود را دارد .

هر پروژه هر کارفرما هر منطقه و هر متریالی که کار می‌کنیم دوست داریم بهترین باشیم .
مثل اینکه ایده آل پرست شدیم . دوست داریم دهن مشتریانمان از تعجب باز بماند .

جوانتر که بودم این کار برایم راحت تر بود ولی هرچه مسن تر می شویم ، بیشتر ایمان می آورم که هیچ کس مثل ما نیست .

آموزش می‌دهیم > تکثیر می‌کنیم , از جان برای آموزش شاگردان و افراد کارگاه می‌گذریم ولی بازهم نتیجه جالب نیست .

مثل اینکه ما ایرانی ها فقط به فکر منافع خودمانیم و حرمت های قدیم یادمان رفته ، حرمت پسر به پدر
حرمت شاگرد به معلم ، حرمت کوچکتر و بزرگتر ، حرمت قدیمی ها و جدیدی ها
خلاصه کنم . آخرش هم کارها را باید خودمان جمع کنیم .

لوگو شرکت اشوود
لوگو شرکت اشوود

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us