اصطلاحاتي كه يك معمار بايد بداند!

●آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت

●آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
●آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر
●آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان
●آجر چهارگوش : آجر مربع شکل
●آجر سه قدی : 3/4 آجر قزاقی
●آجر فارسی بُر : آجر لب پخ
●آجر نبشی : اجر که در نبش دیوار به کار می رود
●آجر نره : آجرهایی که طول یا عرض عمودی و افقی پهلوی یکدیگر قرار گیرند.
●آچار F : وسیله ای به شکل F برای خم کردن میلگرد (آرماتور بندی)
●آسفالت : شن و ماسه و قیر پخته شده
●آسفالت سوخته: آسفالت بدون چسبندگی

●آلو ئک : لب پر شدن آجر به وسیله آهک
●آويز :در سقف تيرچه بلوك
●آهن گُم : آهن سقف که روی آنها با آجر پوشانده اند.
●اسپر : جرزهای طرفین یک تاقی یا قوس بالای در
●الاستیسیته : کشسانی ، لم
●اسکوپ : میخ سر کج

●اسکوپ: میخ دو سر یا سه سر

اسکوپ سنگ و سرامیک که با نام های بست سنگ نما یا اتصالات فلزی سنگ و سرامیک هم یاد می‌شود، قطعه‌ای است فلزی از جنس ورق گالوانیزه، که مانع از ریزش و افتادن سرامیک و سنگ نما می‌شود.

●اشپیل : میله ای که از شکاف عبور می کند
●افت : نشست
●اکسپوزه : فرم ، نمایش ، حالت

●اورلپ : پوشش
●ایزولاسیون : عایق ، آب بندی
●ایزوله : عایق
●بالشتک : آجر یا قطعه بتنی که زیر سر تیر آهن با مصالح پوششی دیگر قرار می دهند.
●بلوکاژ : مراحل کف سازی
●بند آجر : قطعه آجری که فاصله دو اجر را در سقف پُر می کند.
●بند کلوکی : قطعه اجری است به اندازه کلوک

●پاتاق : شروع تاق از روی پایه با دیوار
●پاره اجر : قطعات مختلف آجر یا آجرهای شکسته
●پاسنگ : پاخوری پای در یا دیوار
●پاکار : محل شروع قوس
●پالانه : آجر کاری که مانند فرش آجر بعد از ساختن سقف انجام می شود.

●پخ : گوشه از اخر را فارسی بُر کردن یا در زاویه دیوارها ماهیچه بکاربردن
●پشت بغل : لچکی بالای قوس
●پشت بند : قطعات که پشت تخته های قاب میخ می کنند.
●پکافته : دیوار تیغه ای که به دیوار اصلی چسبیده است.
●پلیت : ورق
●پمپ کردن : با فشار حرکت دادن
●پوتر : تیر بتنی
●پوست ساپ : سمباده
●پوسته : روکشی است که روی آجر کاری ها یا در جاهای مختلف ساختمان بکار می رود.
●پیستوله : دستگاه پاشنده مواد
●تاج قوس : بالای قوس
●تاریک کردن : اجر کاری سقف را به اتمام رساندن

●تخته شدن : به انتها رساندن دیوار ، پایان دیوار چینی
●تخماق : کوبه سنگین
●تراورس : تخته های قطور و عریض
●تماسه :وسيله ااجراي ديوار كله راسته
●تنش : تنیدن
●تنگ افتادن : درگیر شدن ف مهار شدن
●توپی : شی کروی پلاستیک
●توری فنسی : کلاف بندی مشبک از مفتول های 2 و 3 میلیمتری نرم که در حصارکشی بین وادار پروفیل به کار می رود.
●تیر شاخص : تی عمودی وسط خرپا
●تیزون : پر گیر ف زودگیر
●تیغه : دیوارهای جدا کننده
●جان پناه : دیوار جلوی بالکن یا دیوار اطراف بام
●جان گچ گرفته شده : عدم خوردگی گچ
●جرز : دیوار یا پایه ضخیمی است که باربر باشد
●جُوَک : نوعی اجر کاری زیگزاگ
●چارک : 1/4 آجر چهار گوش و 1/2 آجر قزاقی
●چاه کور : مشخص نبودن محل چاه در سطح زیر بنا و حوالی پی ها
●چاهک : چاهی به ارتفاع 1.5 الی 2.5 متر
●چرخ چاه : وسیله چوبی و یا فلزی که به چرخش درون خزانه در پایه چرخ چاه و یا بلبرینگ سبب جابجایی مصالح به درون چاه و یا خارج آن می شود.
●چهار دنگ : 3/4 آجر چهار گوش
●الحاق : وصل

●خاک شوره : خاکهای نمکی
●خرپشته : سر پناه پله روی بام
●خرک : برای نگه داشتن میلگردهای مش فوقانی فندسیون که خود با میلگرد درست می شود
●خط کردن : نشان کردن
●خمش : ممان ، سینه کردن
●خیز : ارتفاع قوس
●دج : زمین سخت
●درپوش : قسمتی از روی دیوار آجری با دیوارهای دیگر می سازند.

●دلیل گذاری : رج استاد ، رج اصولی
●دوپوش : گنبدی که با یک سقف اضافه پوشش شده باشد.
●دول: سطل بنایی
●دیوار حائل : دیوار واسطه باربر
●رایزر : کانال عمودی
●رج بنا : ردیف های آجر کاری

●روکار : نمای ساختمان
●رومی : قوس نیم نیم دایره بالای درگاه
●زمین زِِد : زمین سخت که مقاومت و فشردگی دانه ترکیبی آن در حد کمتر از مین دج است
●زنجاب : آبخور
●زنجاب : سیراب کردن آجرها
●زیره : دانه های خشن
●زیگزاگ : حرکت کنگره ای ( چپ و راست)
●زیگزال : میلگرد های خرپایی تیرچه
●سبدی : میلگرد بافته شده برای بالا و پایین شناژ فنداسیون

●سپتیک تانگ : مخزن بزرگ فاضلاب (منابع و فضولات )
●سر سفت : نسبت به خط قائم جلوتر باشد
●سرگرداندن : سرو ته کردن
●سروا افتاده : نسبت به خط قائم عقب تر باشد
●سِله : پیش آمده
●سنجاقی : میلگرد های برش گیر فنداسیون
●سنگ دانه : سنگ های ریز
●سیسپول تانک : مخزن بزرگ فاضلاب ( مایع)
●سیلت : لای
●سیلر : رنگ ثابت کننده
●سیم آرماتور بندی : سیم با قطر 1.5
●سیمان سنگ شده : پودر سیمان فشرده
●شاقولی : قائم بود

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us