ری-رئیس شورای عالی استان ها گفت: اعضای شورای اسلامی خود را سرباز ولایت می دانند.
Source: New feed

WhatsApp us